Record details

Title
    Limonit z Chvalovic u Znojma
Statement of responsibility
    Jaromír Karásek
Other titles
    Limonite from Chvalovice near Znojmo
Author
    Karásek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 6
Pages
    s. 362-364
Year
    1995
Notes
    1 obr., 2 fot., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    eggenburg
    karpatská neogenní předhlubeň
    limonit
    mineralogie topografická
    písek
    písek stavební
    sedimentace
Subject category
    litostratigrafie
    petrogeneze
Geographical name
    Chvalovice (Znojmo)
    ČR-Morava
Keyword
    Chvalovic
    Limonit
    Znojma
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012