Record details

Title
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
Statement of responsibility
    Petr Pauliš, Tomáš Malý
Author
    Malý, Tomáš, 1978-
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 224
Year
    2004
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    brochantit
    linarit
    měď
    minerály supergenní
    odpad průmyslový
    odval
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Keyword
    Brochantit
    Hald
    Hoře
    Kutné
    Linarit
    Struskových
    údolí
    Vrchlice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012