Record details

Title
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
Statement of responsibility
    Zdeněk Kliment
Author
    Kliment, Zdeněk
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Pages
    s. 95-105
Notes
    2 obr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504.5
    55(1)
    551.3
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    analýza statistická
    Barrandien
    eroze vodní
    erozní tvar
    fylit
    hodnocení rizika
    lesní hospodářství
    manětínská pánev
    paleozoikum-svrchní
    povodí
    proterozoikum
    sedimenty klastické
    sklon svahu
    svor
    využití území
    zemědělství
Geographical name
    ČR-Čechy
    Manětín (Plzeň-sever, Kralovice)
Keyword
    Eroze
    Lineární
    Manětínského
    Potoka
    Povodí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012