Record details

Title
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
Statement of responsibility
    Hans-Jürgen Behr, J. Gerler, T. Grosse, T. Heinrichs, T. Löffler, Ch. Reutel, A. Schmidt-Mumm, B. Welzel
Other titles
    Ergebnisse geowissenschftlicher Umfelduntersuchungen (Variant.)
Author
    Behr, Hans-Jürgen
    Gerler, J.
    Grosse, T.
    Heinrichs, T.
    Löffler, T.
    Reutel, Ch.
    Schmidt-Mumm, A.
    Welzel, B.
Language
    německy
Source title - serial
    KTB Report
Vol./nr.
    Nr. 3
Year
    1992
Notes
    28 obr., 2 pl., 11 s.bibl.
    Zkr. název ser.: KTB-Rep. (Hannover)
Subject group
    Český masiv
    datování K/Ar
    granit
    katakláza
    krystalinikum
    křemen
    kůra zemská
    lineament
    mapa gravimetrická
    muskovit
    paleozoikum-svrchní
    solanka
    tektonika zlomová
    voda termální
    vrásnění variské
    vrt hluboký
Geographical name
    ČR-Čechy
    SRN-Bayern
Keyword
    Krustenstrukturen
    KTB-Lokation
    Lineare
    Umfeld
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012