Record details

Title
    Linograptid "interregnum" and its geochemical signature at the S/D boundary in the Bardo Mts. (Sudetes, SW Poland)
Statement of responsibility
    E. Porebska, Z. Saslowicz
Other titles
    Global Boundary Events - An Interdisciplinary Conference (19930927-19930929 : Kielce, PL) (Variant.)
Author
    Porebska, E.
    Saslowicz, Z.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Global Boundary Events - Abstracts
Pages
    s. 43
Subject group
    devon-spodní
    Graptoloidea
    konference
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    silur
    západosudetská oblast
    zóny biostratigrafické
Subject category
    rozhraní stratigrafické
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Bardo
    Boundary
    Geochemical
    Interregnum
    Linograptid
    Mts
    Poland
    S/D
    Signature
    Sudetes
    SW
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012