Record details

Title
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. I, Silicate-fluoride liquid immiscibility in anhydrous systems
Statement of responsibility
    David Dolejš and Don R. Baker
Author
    Baker, Don R.
    Dolejš, David
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of petrology
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 4
Pages
    p. 785-806
Year
    2007
Notes
    15 obr., 9 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Petrology
Classfication no.
    544
    552
Conspectus category
    544
    552
Subject group
    albit
    fáze kapalná
    fázová rovnováha
    fluór
    fugacita
    granit
    kryolit
    křemík
    nemísitelnost
    podmínky P-T
    ryolit
    silikáty
    studie experimentální
    systém kvaternární
    tavenina
    termodynamika
    topaz
Keyword
    100
    Anhydrous
    Equilibria
    Immiscibility
    K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O
    Liquid
    Liquidus
    MPa
    Silicate-fluoride
    System
    Systems
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012