Record details

Title
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
Statement of responsibility
    David Dolejš and Don R. Baker
Author
    Baker, Don R.
    Dolejš, David
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of petrology
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 4
Pages
    p. 807-828
Year
    2007
Notes
    12 obr., 7 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Petrology
Classfication no.
    544
    552
Conspectus category
    544
    552
Subject group
    diferenciace magmatická
    eutektikum
    fáze kapalná
    fluór
    granit
    hliník
    kovy alkalické
    kryolit
    křemen
    křemík
    mísitelnost
    pegmatit
    ryolit
    studie experimentální
    tavenina
    těkavé látky
    termodynamika
    topaz
    voda krystalová
Keyword
    100
    Differentiation
    Equilibria
    Fluorosilicic
    Hydrous
    II
    K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O
    Liquidus
    Magmas
    MPa
    Paths
    System
    Systems
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012