Record details

Title
    Lithium v pitných vodách
Statement of responsibility
    Václav Zýka
Other titles
    Lithium in drinking waters
Author
    Zýka, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 2
Pages
    s. 54-56
Year
    1991
Notes
    5 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    Český masiv
    hydrochemie
    koncentrace
    Li (lithium - 3)
    pitná voda
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Lithium
    Pitných
    Vodách
Abstract (in czech)
   Lithium patří k prvkům, jejichž obsahu v pitných vodách se věnuje malá pozornost. Příspěvek shrnuje poznatky o koncentraci tohoto prvku ve 498 pitných vodách povrchového, podzemního a smíšeného původu z nejvýznamnějších vodních zdrojů České republiky, 147 vodách podzemních, které se jako pitné používají pouze ve směsi s vodami povrchových zdrojů a v 817 studničních vodách z různých oblastí republiky. V pitných vodách z nejvýznamnějších zdrojů obsah Li nepřevyšuje v průměru hodnotu 0,101 mg/l. Pokud jde o vody druhého typu, nejvyšší průměrnou koncentrací Li se vyznačují vody Západočeského a Severočeského kraje. V případě podzemních vod je nejvyšší průměrná koncentrace prvku příznačná pro pitné vody Středočeského kraje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012