Record details

Title
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
Statement of responsibility
    Jan Šikula, Slavomír Nehyba
Author
    Nehyba, Slavomír
    Šikula, Jan, 1964-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 79, no. 3
Pages
    p. 167-176
Year
    2004
Notes
    8 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    551.7
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    interpretace
    karotáž
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    litostratigrafie
    mapa litologická
    miocén
    předhlubeň
    sedimentologie
    vrt
Geographical name
    ČR-Morava
    Mikulov (Břeclav, Mikulov)
Keyword
    Analysis
    Based
    Carpathian
    Data
    Drill
    Foredeep
    Lithofacies
    Logging
    Miocene
    Re-interpretation
    Sediments
    Southern
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012