Record details

Title
    Lithofacies and sedimentation of the Badenian (Middle Miocene) gypsum in the northern part of the Carpathian foredeep, Southern Poland
Statement of responsibility
    Alicja Kasprzyk
Author
    Kasprzyk, Alicja
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 1-3
Pages
    s. 33-84
Year
    1993
Notes
    8 obr., 3 tab., 10 ol., 4 s. bibl.
    res. pol.
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Subject group
    baden
    facie
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    miocén-střední
    sádrovec
    sedimentace
    sulfáty
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Badenian
    Carpathian
    Foredeep
    Gypsum
    Lithofacies
    Middle
    Miocene
    Northern
    Poland
    Sedimentation
    Southern
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012