Record details

Title
    Lithology and tectonics of the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes - Recent State of Knowledge : studies in Geology of the Sudetes
Statement of responsibility
    Jerzy Don, Marian Dumicz, Irena Wojciechowska, Andrzej Zelazniewicz
Author
    Don, Jerzy
    Dumicz, Marian
    Wojciechowska, Irena
    Żelaźniewicz, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen
Vol./nr.
    Vol. 179, no. 2
Pages
    s. 159-188
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Neu. Jb. Geol. Paläont., Abh.
Subject group
    absolutní věk
    analýza tektonická
    mapa geologická
    orlicko-kladské krystalinikum
    petrografie
    západosudetská oblast
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Dome
    Geology
    Knowledge
    Lithology
    Orlica-Snieznik
    Recent
    State
    Studies
    Sudetes
    Tectonics
Abstract (in czech)
   Jsou charakterizovány hlavní litologické jednotky a uvedena data o absolutním stáří hornin. Na jejich základě je diskutován tektonický vývoj klenby a připojen seznam literatury.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012