Record details

Title
    Lithology of paragneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
Author
    René, Miloš
Conference
    PANGEO (1. : 28.06.2002-30.06.2002 : Salzburg, Rakousko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    PANGEO I Austria. Earth Sciences in Austria
Pages
    s. 145-146
Notes
    Projekt: GA205/00/0212, GA ČR
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    paragneisses
    petrology
Keyword
    Czech
    Lithology
    Moldanubian
    Paragneisses
    Zone
Abstract (in english)
   Metasediments of the Moldanubian Zone include particulary biotite gneisses and sillimanite-biotite gneisses, cordierite-biotite gneisses and migmatites. The origin by alteration of claystones and greywackes is significant.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012