Record details

Title
    Lithology of the Precambrian Blovice Formation
Author
    Cháb, J.
    Vejnar, Zdeněk
    Waldhausrová, Jarmila
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie
Vol./nr.
    Roč. 47, -
Pages
    s. 83
Year
    1997
Notes
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Blovice
    Formation
    Lithology
    Precambrian
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012