Record details

Title
    Lithospheric structure of the Bohemian Massif and adjacent Variscan belt in central Europe based on profile S01 from the SUDETES 2003 experiment
Author
    Geissler, W.H.
    Grad, M.
    Guterch, A.
    Hrubcová, Pavla
    Keller, G. R.
    Mazur, S.
    Špičák, Aleš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geophysical Research
Vol./nr.
    Roč. 113, B10
Year
    2008
Notes
    Projekt: SB/630/3/02, GA MŽP3cav_un_auth*0000933
    Překlad názvu: Stavba litosféry Českého masívu a přilehlého variského pásma ve střední Evropě na základě profilu S01 experimentu SUDETY 2003
    Rozsah: 25 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    continental tectonics
    controlled source seismology
    lithospheric structure
    rifting
Keyword
    2003
    Adjacent
    Based
    Belt
    Bohemian
    Central
    Europe
    Experiment
    Lithospheric
    Massif
    Profile
    S01
    Structure
    SUDETES
    Variscan
Abstract (in czech)
   Seismický experiment SUDETY 2003 se zaměřil na výzkum stavby litosféry východní části variského pásma ve střední Evropě. Hlavní profil experimentu S01 byl 630 km dlouhý a probíhal jihozápadním směrem od okraje východoevropského kratonu přes suturu TESZ a Sudety, a přes tu oblast Českého masívu, jež zahrnuje oherský rift, součást evropského kenozoického riftového systému.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013