Record details

Title
    Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska
Author
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstraktů
Pages
    1
Keyword
    Brněnska
    Litofaciální
    Litostratigrafické
    Minerálů
    Paleozoika
    Studia
    Těžkých
    Závěry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014