Record details

Title
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
Statement of responsibility
    Jaromír Jedlička, Jan Hauk, Vratislav Pecina, Lukáš Křesina
Author
    Hauk, Jan
    Jedlička, Jaromír
    Křesina, Lukáš
    Pecina, Vratislav, 1961-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 35
Pages
    s. 33-58
Year
    1989
Notes
    11 obr.,3 tab.,16 bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací (Unigeo Ostrava).
Subject group
    Ag (stříbro - 47)
    Au (zlato - 79)
    aureola
    Be (berylium - 4)
    Bi (vizmut - 83)
    distribuce prvků
    interpretace dat
    litogeochemie
    ložiska rud
    metalometrie
    moravskoslezská oblast
    parageneze
    profil geochemický
    rudy Au
    Sb (antimon - 51)
    silesikum
    Sn (cín - 50)
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Jeseník-Zlatý Chlum
    Zlatý Chlum (Jeseník)
Keyword
    Blízkého
    Chlum
    Jeseníku
    Litogeochemické
    Ložiska
    Okolí
    Studium
    Zlatý
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 1. 2008
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012