Record details

Title
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
Statement of responsibility
    Miroslav Zádrapa
Other titles
    Lithological characteristic of Lower- to Upper Carboniferous clastic complex in the Němčičky 5 borehole
Author
    Zádrapa, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 3
Pages
    s. 235-250
Year
    1991
Notes
    2 fot., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    karbon
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    profil vrtný
    sedimenty klastické
    stratigrafie
    těžké minerály
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Němčičky
Keyword
    
    Charakteristika
    Klastického
    Komplexu
    Litologická
    Němčičky
    Spodno-
    Svrchnokarbonského
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012