Record details

Title
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
Statement of responsibility
    Lubomír Maštera
Other titles
    Litological revision of Lower Cambrian clastics from borehole Měnín-1
Author
    Maštera, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Pages
    s. 59-63
Year
    2000
Notes
    2 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Subject group
    geologie regionální
    jílovec
    kambrium-spodní
    litofacie
    litologie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    pískovce
    revize
Geographical name
    ČR-Morava
    Měnín (Brno-venkov)
Keyword
    24-43
    Klastik
    Litologická
    Měnín-1
    Revize
    Spodnokambrických
    Šlapanice
    Vrtu
Abstract (in english)
   Paleontological analysis of green-grey sandstones from Měnín-1 borehole enables to assign them to the Lower Cambrian. Until recently, several authors have considered these sandstones to be basal siliciclastics sediments of Devonian age since they are overlain by Devonian carbonates. He sandstones from the Měnín-1 borehole are subdivided into the lower "feldspar-bearing" layer and the upper, structurally more mature layer containing predominantly monocrystalline quartz grains. It is probable that petrographically similar sediments of Lower Cambrian age occur also in Borotice HV-604 borehole situated south of Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012