Record details

Title
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
Statement of responsibility
    Bohdan Koverdynský
Other titles
    Lithological development and stratiform mineralization at the western border of the Silesian Basin
Author
    Koverdynský, Bohdan, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 1
Pages
    s. 15-17
Year
    1994
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    Český masiv
    litologie
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    silesikum
    stratigrafie
    vulkanoklastika
    západosudetská oblast
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Litologický
    Mineralizace
    Okraji
    Silesika
    Stratiformní
    Vývoj
    Západním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012