Record details

Title
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách, Rakousko
Other titles
    Lithology and geochemistry of Silurian black graptolitic shales of the Carnic Alps, Austria
Author
    Pašava, Jan
    Schonlaub, H.
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2000
Thesaurus term
    Silurian, Black shale, Lithology, Geochemistry, Carnic Alps
Keyword
    Alpách
    Břidlic
    Geochemie
    Graptolitových
    Karnských
    Litologie
    Rakousko
    Silurských
Abstract (in czech)
   ?
Abstract (in english)
   Lithology and geochemistry of Silurian black graptolitic shales of the Carnic Alps, Austria
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014