Record details

Title
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
Other titles
    Litology of the basal Cretaceous deposits and engineering geological conditions in the foundation pit at Strahov monastery in Prague
Author
    Kycl, Petr
    Valečka, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    litology, Cretaceous, lanslide, tectonic structures , engineering geological conditions
Keyword
    Basálních
    Hotel
    Inženýrskogeologické
    Jámě
    Kláštera
    Křídových
    Litologie
    Poměry
    Praze
    Sedimentů
    Stavební
    Strahovského
Abstract (in czech)
   Detailní dokumentace základové jámy u Strahovského kláštěra v Praze umožnila stanovit podrovný profil a popis basálních křídových sedimentů a identifikovat svahové pohyby včetně tektonických struktur hrásťovitého typu. Podrobně jsou popsány inženýrskogeologické podmínky zakládání na staveništi.
Abstract (in english)
   Litology of the basal Cretaceous deposits and engineering geological conditions in the foundation pit at Strahov monastery in Prague
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014