Record details

Title
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
Author
    Dopita, M.
    Martinec, Petr
Conference
    Geologia formacji weglonosnych Polski. Sympozjum (17. : 13.04.1994-14.04.1994 : Kraków, Polsko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum
Pages
    s. 34-38
Keyword
    části
    české
    Hornoslezské
    Jednotek
    Karvinského
    Korelace
    Litostratigrafická
    Namur
    Návrh
    Pánve
    Polské
    Souvrství
    Vrstevních
    Westfal
    Základní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012