Record details

Title
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
Statement of responsibility
    Ondrej Samuel, Alfonz Bujnovský, Paulína Snopková
Other titles
    Lithostratigraphical evaluation of Mesozoic from structural wells Závod-78, 88, 89 and Studienka-95
Author
    Bujnovský, Alfonz
    Samuel, Ondrej
    Snopková, Paulína
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 93
Pages
    s. 41-53
Year
    1991
Notes
    6 obr.,16 pl.,2 s.bibl. + 16
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    biostratigrafie
    litologie
    profil vrtný
    stratigrafie
    trias-střední
    trias-svrchní
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Studienka
    Závod
Keyword
    88
    89
    Litostratigrafické
    Mezozoika
    Panva
    Studienka-95
    štruktúrnych
    Viedenská
    Vrtov
    Vyhodnotenie
    Závod-78
    Zo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012