Record details

Title
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
Statement of responsibility
    Ondrej Samuel, Alfonz Bujnovský, Paulína Snopková
Other titles
    Lithostratigraphic evaluation of tertiary basement in drillholes Závod-85 and -87 (Vienna Basin)
Author
    Bujnovský, Alfonz
    Samuel, Ondrej, 1931-
    Snopková, Paulína
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 90
Pages
    s. 57-70, 5 l. obr. příl.
Year
    1989
Notes
    2 obr., 10 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    anhydrit
    biostratigrafie
    dolomit
    Foraminifera
    jílovec
    litostratigrafie
    mikrofacie
    palynologie
    perm
    podloží neogénu vídeňské pánve
    profil vrtný
    trias
    vápenec
    vídeňská pánev
    vrt hluboký
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    85
    87
    Litostratigrafické
    Panva
    Podložia
    Terciéru
    Viedenská
    Vrtov
    Vyhodnotenie
    Závod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012