Record details

Title
    Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
Statement of responsibility
    Pavel Čtyroký
Other titles
    Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Pannonian on quadrangle 34-214 Čejkovice (Vienna Basin)
Author
    Čtyroký, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 39-41
Year
    1991
Subject group
    litologie
    Mollusca
    neogén
    Ostracoda
    pannon
    vídeňská pánev
Geographical name
    Čejč
    Čejkovice
    ČSFR-Morava
    Nový Poddvorov
    Velké Bílovice
Keyword
    34-214
    Biostratigrafie
    Čejkovice
    Listu
    Litostratigrafie
    Pánev
    Panonu
    území
    Vídeňská
Abstract (in czech)
   Na území listu mapy 1:25 000 Čejkovice byly vyhodnoceny sedimenty panonu. Vzhledem k omezenému množství materiálu bylo možno v mapě vymezit pouze dva oddíly, spodní panon (zony A-C) a svrchní panon (zony D-E). Sedimenty spodního panonu jsou rozšířeny na povrchu především na rakvické kře, o mocnosti max. 60 m. Jsou tvořeny prachovci, různými typy jílů, lokálně vápenci a lignitem kyjovské sloje. Svrchní panon tvoří převážně zelenošedé až modrošedé prachovité jíly a jílovce, o mocnosti až kolem 100 m. V práci je uveden přehled zjištěné fauny, zejména měkkýšů a skořepatců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012