Record details

Title
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
Statement of responsibility
    Mojmír Eliáš, Peter Pálenský, Miloš Růžička
Other titles
    Lithostratigraphy of the Miocene of northern Moravia and its lithological correlations with the adjacent Miocene in Poland (Carpathian foredeep)
Author
    Eliáš, Mojmír
    Pálenský, Peter
    Růžička, Miloš, 1938-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Pages
    s. 22-24
Year
    2002
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Subject group
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    korelace stratigrafická
    litostratigrafie
    mapa geologická
    miocén-spodní
    miocén-střední
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
Keyword
    15-32
    15-34
    15-41
    15-42
    15-43
    15-44
    24-22
    25-11
    25-12
    25-13
    25-21
    25-22
    Bohumín
    Frýdek-Místek
    Hlubočky
    Hlučín
    Hranice
    Jičín
    Karpatská
    Karviná
    Korelace
    Litostratigrafická
    Litostratigrafie
    Miocénem
    Miocénu
    Nový
    Olomouc
    Opava
    Ostrava
    Polsku
    Předhlubeň
    Přerov
    Přilehlým
    Severomoravského
    Vítkov
Abstract (in english)
   Correlation of Miocene sediments of the Polish and Moravian parts of the Carpathian Foredeep is presented. New lithostratigraphical units are suggested for the Moravian part and for some of them - if it was possible - the usage of well defined units described from the Polish territory is recommended
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012