Record details

Title
    Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej cześci Karpat Zewnetrznych (propozycja do dyskusji)
Author
    Cieszkowski, M.
    Golonka, J.
    Krobicki, M.
    Skupien, P.
    Ślaczka, A.
    Slomka, T.
    Vašíček, Zdeněk
    Waśkowska - Oliwa, A.
Language
    polsky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologia 2008
Vol./nr.
    Roč. 34, 3/1
Pages
    s. 9-31
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/07/1365, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Lithostratigraphy of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the western part of the Outer Carpathians (discussion proposition)
    Překlad názvu: Litostratigrafie svrchnojurských a spodnokřídových uloženin západní části Vnějších Karpat (návrh k diskusi)
    Rozsah: 23 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    lithostratigraphy
    Outer Carpathians
    sedimentary basins
Keyword
    Cześci
    Do
    Dolnej
    Dyskusji
    Górnej
    Jury
    Karpat
    Kredy
    Litostratygrafia
    Osadów
    Propozycja
    Zachodniej
    Zewnetrznych
Abstract (in czech)
   Svrchnojurské spodnokřídové uloženiny jsou součástí vněkarpatských příkrovů: magurského, slezského a podslezsko - ždánického; jsou známy rovněž z olistolitů, které se vyskytují v rozličných jednotkách vnějších Karpat. Autoři uspořádali litostratigrafické jednotky podle jejich původní pozice v sedimentačních pánvích.
Abstract (in english)
   Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits are part of the Outer Carpathians nappes: Magura, Silesian and Sub-Silesian-Ždánice-Waschberg, and are known in olistholites, which occur within different units of the Outer Carpathians. Authors systematized lithostratigraphical units according to their primary position in sedimentary basins and other sedimentary areas.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012