Record details

Title
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Pavel Černý, Eva Litochlebová, Jiří Sejkora, Blanka Šreinová
Other titles
    The deposits and occurrences of mineral raw materials in the Střední Brdy Mts. and the Brdy-piedmont area (central Bohemia)
Author
    Černý, Pavel
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Litochlebová, Eva
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Šreinová, Blanka
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 57-86
Year
    2003
Notes
    20 obr., 49 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    553
    622
    930
Conspectus category
    553
    622
    930
Subject group
    báňská historie
    Barrandien
    drahokamy
    geologie ložisková
    geologie regionální
    historie
    ložiska nerud
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    rudy Fe
    rudy Hg
    rudy Sb
    rudy U
    středočeský pluton
    těžba
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Brd
    Ložiska
    Nerostných
    Oblasti
    Podbrdska
    Středních
    Surovin
    Výskyty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012