Record details

Title
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
Statement of responsibility
    Otakar Kumpera, Petr Strohalm
Other titles
    Slate deposits in the Nízký Jeseník Hills and renaissance of their exploitation
Author
    Kumpera, Otakar, 1932-1996
    Strohalm, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
Pages
    s. 35
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    břidlice pokrývačská
    ekologie
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty jílovité
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČR-Morava
    Nízký Jeseník
Keyword
    Břidlic
    Jeseníku
    Ložiska
    Nízkém
    Pokrývačských
    Renesance
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012