Record details

Title
    Ložiska zlata a jejich historická těžba (Variant.)
Other titles
    Dolování zlata u Raurisu v Tauernských Alpách
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze