Record details

Title
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
Statement of responsibility
    Jiří David
Other titles
    The deposit of Cínovec - possible source of rare elements Li, Rb, Cs
Author
    David, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 12
Pages
    s. 356-357
Year
    1990
Notes
    3 fot.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika surovin
    ekonomika těžby
    greizenizace
    krušnohorský pluton
    rudy Sn
    rudy vzácných prvků
    rudy W
    zásoby
Geographical name
    Cínovec
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Cínovec
    Cs
    Li
    Ložisko
    Prvků
    Rb
    Vzácných
    Zdroj
Abstract (in czech)
   Ložisko Cínovec se svými geologickými zásobami 55 mil. t Sn-W-Li rud a 500 mil.t Rb-Li rud se řadí k velkým světovým ložiskům. Avšak dnešní těžba chudých Sn-W rud a prodej koncentrátů je vzhledem k vysokým nákladům nerentabilní. Příčinou toho je nezpůsobilost našeho hutního a chemického průmyslu ke zpracování koncentrátů na kovy ani na stopové a vzácné prvky, čímž dochází k vývozu koncentrátů do zahraničí na hutnické zpracování. Za hlavní užitkové složky cínoveckého ložiska je třeba považovat dnes nevyužívané ekonomické i průmyslově významné prvky jako rubidium, lithium a cesium. V tomto směru by se měly ubírat úvahy o budoucí těžbě všech složek a jejich technologickém zpracování v Československu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012