Record details

Title
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
Statement of responsibility
    Jan Pavlík, Ladislav Kratochvíla
Author
    Kratochvíla, Ladislav
    Pavlík, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 35
Pages
    s. 59-67
Year
    1989
Notes
    2 obr.,5 tab.,2 bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací (Unigeo Ostrava).
Subject group
    brunnie
    chemické vlastnosti
    kaolin
    ložiska nerud
    moravikum
    technologické vlastnosti
    technologické zkoušky
    vlastnosti technologické
    výpočet zásob
    zásoby
    zkoušky technologické
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Únanov
Keyword
    Kaolínu
    Ložisko
    Únanov
    Znojemsku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2006
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012