Record details

Title
    Ložisko kaolínu Hájek u Hroznětína
Statement of responsibility
    Jaroslav Skokov
Author
    Skokov, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 12
Pages
    s. 377-378
Year
    1989
Notes
    1 obr., 2 foto
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.5/.8
Subject category
    bentonity a montmorillonitové jíly
    kaolín a kaolinitický materiál
    podkrušnohorské pánve
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika nerudních surovin
Keyword
    Hájek
    Hroznětína
    Kaolínu
    Ložisko
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012