Record details

Title
    Ložisko zlata Tiouit v Maroku
Statement of responsibility
    Milan Lobík
Other titles
    Gold deposit of Tiouit in Morocco
Author
    Lobík, Milan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 7
Pages
    s. 208-210
Year
    1991
Notes
    3 obr., 4 fot. + 2
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika těžby
    ložisko žilné
    prekambrium
    rudy Au
Geographical name
    Maroko
    Tiouit
Keyword
    Ložisko
    Maroku
    Tiouit
    Zlata
Abstract (in czech)
   Ložisko Tiouit je v současnosti jediným těženým ložiskem, jehož hlavním těženým kovem je zlato; jako vedlejší produkty se získávají Ag a Cu. Ověřené zásoby jsou 800 kt rudy s průměrným obsahem 7,2 g/t Au, 76 g/t Ag a 0,3 Cu. Ložisko, situované v granodioritu prekambria II - III, tvoří subhorizontální čočkovité křemenné žíly. Mineralizace proběhla ve 3 fázích: 1 - křemen - polymetalická (magnetit, hematit, pyrit, arsenopyrit, zlato, chalkopyrit, sfalerit, galenit, Ag - tetraedrit, pyrhotin), 2 - mědnorudná (borit, covelín s obsahy Au, Ag), 3 - křemen, pyrit, hematit. Zlato se vyskytuje v mikroskopické formě, uzavřené v chalkopyritu, pyritu, arsenopyritu a křemeni. Existují předpoklady rozšíření zásob v okolí ložiska. Těžba ložiska je vysoce rentabilní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012