Record details

Title
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
Statement of responsibility
    Blanka Studničná, Jaroslava Pertoldová
Other titles
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora and further prospects of gold mineralization finds. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
Author
    Pertoldová, Jaroslava
    Studničná, Blanka
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
Pages
    s. 137-152
Notes
    4 obr.,17 bibl.
Subject group
    geneze ložiska
    geochemické indície
    indicie geochemické
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    parageneze
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    středočeská ostrovní zóna
Subject category
    rožmitálská tektonická kra
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Vacíkov-Petráčkova hora
Keyword
    Hora
    Kře
    Ložisko
    Perspektivy
    Rožmitálské
    Tektonické
    Vacíkov-Petráčkova
    Zlata
    Zlatonosného
    Zrudnění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012