Record details

Title
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
Statement of responsibility
    Zdeňka Kadounová
Other titles
    Economic-geological evaluation of quartz pebbles from Bohemian regions as a raw material for production of ferrosilicium
Author
    Kadounová, Zdeňka
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 84-85
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    Český masiv
    křemen
    kvartér
    ložiska nerud
    terciér
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    českých
    Ferosilicia
    Jako
    Krajů
    Křemenných
    Ložiskově-geologické
    Posouzení
    Suroviny
    Valounů
    Výrobu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012