Record details

Title
    Localised doping of Li-silicate glasses by Er3+ ion exchange to fabricate thin optical layers
Author
    Langrová, Anna
    Macková, Anna
    Míka, M.
    Oswald, Jiří
    Salavcova, L.
    Špirková, J.
    Vacík, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Optical Materials
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 7
Pages
    s. 753-759
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA106/03/0505, GA ČR
    Projekt: GA106/05/0706, GA ČR
    Projekt: GA202/03/0891, GA ČR
    Překlad názvu: Lokalisované dopování Li-silikátových skel erbiem metodou protonové výměny pro přípravu tenkých optických vrstev
    Rozsah: 7 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    erbium
    ion exchange
    photonics
    silicate glass
Keyword
    Doping
    Er3+
    Exchange
    Fabricate
    Glasses
    Ion
    Layers
    Li-silicate
    Localised
    Optical
    Thin
Abstract (in czech)
   V práci je prezentována nová metoda přípravy tenkých optických vrstev obsahujících erbium. Tyto vrstvy byly připravovány čistě termální difuzí při teplotách, které umožňují minimalizovat vnitřní napětí ve skle vznikající během přípravného procesu. Pro zrychlení procesu migrace Er3+ iontů byly použity speciální substráty - skla s vysokým obsahem Li+ iontů, které ochotně podléhají protonové výměně. Byly použity jaderné analytické metody pro charakterizaci připravených struktur (zpětný rozptyl iontů - RBS, neutronové hloubkové profilování - NDP) a také elekronová mikroskopie (SENIEDAX) pro potvrzení přítomnosti erbia v povrchu skla a určení chemického složení povrchové vrstvy. Fotoluminiscenční spektra připravených vzorků prověřila žádanou emisi v oblasti vlnových délek 1.5 mikrometru.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012