Record details

Title
    Loess complex near Sedlec (Southern Moravia)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková, Jiří Kovanda, Eva Břízová
Other titles
    Sprašový komplex u Sedlce (jižní Morava)
Author
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Kovanda, Jiří
    Smolíková, Libuše
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
Vol./nr.
    Vol. 21
Pages
    p. 5-18
Year
    1994
Notes
    4 obr., 1 tab., 8 pl., 29 bibl. + 8
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Antropozoikum.
Subject group
    eolické sedimenty
    kvartér Českého masivu
    mikropedologie
    Mollusca
    palynologie
    pleistocén
    sedimentace eolická
Subject category
    půdy fosilní
Geographical name
    ČR-Morava
    Sedlec (Břeclav)
Keyword
    Complex
    Loess
    Moravia
    Near
    Sedlec
    Southern
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012