Record details

Title
    Logging of hydrogeological wells in the basin Cuenca Sur de la Habana, Cuba
Statement of responsibility
    Miroslav Kobr, Rosa María Valcarce, Novo A. Rodríguez
Other titles
    Geofyzikální měření v hydrogeologických vrtech pánve Cuenca Sur de la Habana, Kuba
Author
    Kobr, Miroslav, 1940-
    Rodríguez, Novo A.
    Valcarce, Rosa María
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    č. 3
Pages
    s. 353-365
Year
    1989
Notes
    4 obr., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    filtrační vlastnosti
    hydrodynamika
    hydrogeologická struktura
    interpretace dat
    kapacitní vlastnosti
    karotáž
    voda podzemní
    výpočet zásob
Geographical name
    Kuba
Keyword
    Basin
    Cuba
    Cuenca
    Habana
    Hydrogeological
    Logging
    Wells
Abstract (in czech)
   Použití geofyzikálních měření v hydrogeologických vrtech umožnilo posoudit zásoby sladkých podzemních vod ve střední části pánve, tvořící jižní část provincie La Habana. V článku se popisuje metodika zpracování geofyzikálních měření ze 14 vrtů. Výsledkem zpracování údajů je vykreslení litologického řezu vrtů, ocenění jílovitosti, kavernóznosti a pórovitosti vrstev a stanovení hydrodynamických parametrů /mineralizace podle hloubky, rychlost filtrace napříč vrtem, mocnost produktivní zvodně a čerpatelné množství sladké vody/
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012