Record details

Title
    Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
Other titles
    Lokalizatiuon of the mine working based the archival sources
Author
    Večeřa, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2010
Thesaurus term
    history, mining history, restoration of the mines, analyze of the maps, localization of the mines
Keyword
    Archivních
    Děl
    Důlních
    Lokalizace
    Pramenů
    Základě
Abstract (in czech)
   Předkládaný článek ukazuje na několika příkladech možnosti zhodnocení historických map při lokalizaci důlních děl, případně rekonstrukci map starých dolů na základě listinných zpráv.
Abstract (in english)
   Lokalizatiuon of the mine working based the archival sources
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014