Record details

Title
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
Author
    Lokajíček, Tomáš
    Petružálek, Matěj
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 2
Pages
    s. 213-222
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/06/0906, GA ČR
    Překlad názvu: Localization of acoustic emission in anisotropic velocity field
    Rozsah: 10 s.
    Řada stavební. Souběžný název : Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    acoustic emission
    anisotropy
    location of event
    seismoacoustic event
    source localization
    velocity model
Keyword
    Akustické
    Anizotropním
    Emise
    Jevů
    Lokalizace
    Prostředí
Abstract (in czech)
   Náplní příspěvku je vývoj metody pro lokalizaci jevů akustické emise v anizotropním rychlostním prostředí a analýza přesnosti této metody vzhledem k přesnosti vstupních parametrů, rychlostního modelu a přesnosti určení příchodu podélných vln. Jako rychlostní model anizotrčopního prostředí byl využit trojosý elipsoid vzniklý aproximací dat ultrazvukového prozařování.
Abstract (in english)
   the questions of influence of a velocity model and accuracy of P-wawe first arrival times on the seismoacoustic events foci localization are analyzed. It was found out that the velocity model can be approximated by a triaxial ellipsoid. Current velocity ellipsoid results from measured ultrasonic sounding data. The accuracy of automatic picking of P-wave first arrivals performed by Vallen software and by method of moment picker is discussed. New localization approaches were tested and applied for testing on migmatite samples.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012