Record details

Title
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
Other titles
    Localization of Acoustic Emission in Anisotropic Velocity Field
Author
    Lokajíček, Tomáš
    Petružálek, Matěj
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 2
Pages
    10
Year
    2008
Thesaurus term
    localization of event
    seismoacoustic event
    velocity model
Keyword
    Akustické
    Anizotropním
    Emise
    Jevů
    Lokalizace
    Prostředí
Abstract (in czech)
   Lokalizace dějů akustické emise v prostředí s rychlostní anizotropií.
Abstract (in english)
   Seismoacoustic events localization in anizotropic medium.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012