Record details

Title
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
Other titles
    Localization of old mine workings - gravity or electrical methods? (results of the test measurements in the Jeseníky mountains, Northern Moravia)
Author
    Blecha, Vratislav
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Valenta, Jan
    Zima, Ladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    6
Year
    2004
Thesaurus term
    electrical methods
    geophysics
    gravity method
    mine workings
Keyword
    Chlum
    Děl
    Důlních
    Geoelektrické
    Gravimetrie
    Jeseníkách
    Lokalitě
    Lokalizace
    Měření
    Metody
    Srovnávacího
    Starých
    Výsledky
    Zlatý
Abstract (in czech)
   Srovnávací měření různými geofyzikálními metodami při vyhledávání starých důlních děl
Abstract (in english)
   Test measurements by different geophysical methods in survey of old mine workings
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012