Record details

Title
    Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami
Other titles
    The location of the extinct St. Paul's hermitage on the locality Betlém near Kuks by means of geophysical methods
Author
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Vilhelm, Jan
    Zima, Ladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Časopis Společnosti přátel starožitností
Vol./nr.
    Roč. 111, č. 1
Pages
    12
Year
    2003
Thesaurus term
    Archaeology
    geophysical methods
Keyword
    Arerálu
    Betléma
    Braunova
    Geofyzikálními
    Kuksu
    Lokalizace
    Metodami
    Pavla
    Poustevny
    Zaniklé
Abstract (in czech)
   Archeogeofyzikální průzkum zaniklých objektů v prostoru Braunova Betléma, aplikace geofyzikálních metod, interpretační schéma
Abstract (in english)
   Archaeogeophysical survey of subsurface relics in area of Braun's Betlem, application of geophysical methods, interpretation scheme
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012