Record details

Title
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
Statement of responsibility
    Ivan Svoboda, Marie Vrbová
Author
    Svoboda, Ivan
    Vrbová, Marie
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj VÚHU
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 153-171
Year
    1989
Notes
    6 tab.
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU
Classfication no.
    553.9
Subject category
    ekonomika a technika vyhledávání, průzkumu a těžby nerostných surovin
    ložiska a výskyty černého uhlí
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    průvodní jevy a důsledky těžby surovin
Geographical name
    Velká Británie
Keyword
    Británii
    Dobývání
    Lomové
    Uhlí
    Velké
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012