Record details

Title
    Long term and seasonal trends evaluation on examples of natural chemical compsition of mine water after flooding
Other titles
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.