Record details

Title
    Long-period pulses in broadband records of near earthquakes
Author
    Plešinger, Axel
    Zahradník, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Seismological Society of America
Vol./nr.
    Roč. 95, č. 5
Pages
    s. 1928-1939
Year
    2005
Notes
    Projekt: EVG3-CT-2002-80006 (MAGMA), EC, XE
    Projekt: GA205/02/0381, GA ČR3cav_un_auth*0000191
    Projekt: GA205/03/1047, GA ČR3cav_un_auth*0007418
    Překlad názvu: Dlouhoperiodické pulzy v širokopásmových záznamech blízkých zemětřesení
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    broadband records
    near earthquakes
    seismic signal
Keyword
    Broadband
    Earthquakes
    Long-period
    Near
    Pulses
    Records
Abstract (in czech)
   V širokopásmových záznamech slabých blízkých zemětřesení se někdy projevují dlouhoperiodické signály impulzního charakteru, objevující se výlučně na horizontálních složkách. Takovéto signály byly zaznamenány na stanici Sergoula v Korintském zálivu přístroji Guralp CMG-3T i Wielandt-Streckeisen STS-2. Tvary pulzů přesně odpovídají přístrojovým odezvám na malý skok zrychlení.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013