Record details

Title
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava river basin
Author
    Hlavinková, Pavlína
    Kirchner, Karel
    Lacina, Jan
    Vaishar, Antonín
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geografie. Sborník české geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 105, č. 2
Pages
    s. 141-154
Year
    2000
Notes
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Keyword
    1997
    Basin
    Floods
    Impacts
    Long-term
    Morava
    River
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012