Record details

Title
    Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic
Other titles
    Dlouhodobé trendy v odnosu dusíku z povodí postižených acidifikací v České republice
Author
    Aitkenhead-Peterson, Jacqueline
    Bůzek, František
    Fottová, Daniela
    Hruška, Jakub
    Krám, Pavel
    McDowell, William
    Navrátil, Tomáš
    Oulehle, Filip
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Ecosystems
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 3
Pages
    16
Year
    2008
Thesaurus term
    nitrate leaching, nutrient retention, nitrogen saturation, acidic deposition, soil C/N ratio, forest ecosystem, GEOMON Watersheds
Keyword
    Acidification
    Across
    Concentrations
    Czech
    Long-term
    Losses
    Nitrate
    Recovery
    Republic
    Stream
    Trends
    Undergoing
    Watersheds
Abstract (in czech)
   V letech 1994 až 2005 byly hodnoceny odnos and koncentrace dusičnanů v povrchových vodách 14 lesních povodí. Prostorová variabilita odnosu dusičnanů byla nejlépe vysvětlena prostorovou variabilitou kyselé atmosférické depozice, zejména depozice síry. Atmosférická depozice rozpuštěného anorganického dusíku a půdní poměr C:N vysvětlily část variability.
Abstract (in english)
   Stream nitrate export and concentrations were measured at 14 forested watersheds between 1994 and 2005. Spatial variability in nitrate export was best explained by spatial variability in acidic deposition, particularly sulfur deposition. Dissolved inorganic nitrogen input and forest floor carbon:nitrogen ratio also provided explanatory power.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014