Record details

Title
    Longitudinal waves of a finite amplitude in nonlinear elastic media
Author
    Molotkov, I. A.
    Pšenčík, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14
Pages
    s. 197-202
Notes
    Překlad názvu: Longitudinální vlny s konečnými amplitudami v nelineárních elastických prostředích
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    longitudinal waves
    nonlinear elastic media
    wave propagation
Keyword
    Amplitude
    Elastic
    Finite
    Longitudinal
    Media
    Nonlinear
    Waves
Abstract (in czech)
   V článku je nalezeno asymptotické řešení pohybových rovnic pro longitudinální vlny šířící se v nelineárním elastickém prostředí. Řešení se skládá ze základního členu známého z řešení lineárních problémů, a z dvou oprav způsobených nelinearitou prostředí
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013